Halmstad

 

Allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, kommun-och landstingsfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

 I din kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

 

Tjänstgöring som röstmottagare på valdagen 2018

 

På valdagen i vallokal tjänstgör tre till sex röstmottagare samt en ordförande och vice ordförande som leder arbetet. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad, samt höga krav på noggrannhet. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30 tills dess att rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna. Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. 

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Halmstads kommun kan du göra en intresseanmälan här ovanför för arbete på valdagen. Valnämndens kansli kommer att börja med bemanning av valdistrikt under början av 2018 och då kontakta intresserade för placering.

Vi anordnar en utbildning för alla röstmottagare .

Utbildningen är obligatorisk och kommer att arrangeras under juli/augusti månad.

 

Förtidsröstning 22 augusti - 9 september

Under förtidsröstningen tjänstgör minimum 2 röstmottagare i varje förtidsröstningslokal. Antalet tjänstgörande beror på röstmottagningens öppettider och läge. Under förtidsröstningen tjänstgör du från 30 minuter innan röstmottagningen öppnar. Du ställer då iordning i lokalen. Efter röstmottagningen är avslutad ska lokalen återställas och förtidsrösterna hämtas av två personer från valkansliet. Vid tjänstgöring i vissa förtidsröstningslokaler krävs tillgång till bil.

Vi anordnar en utbildning för alla röstmottagare .

Utbildningen är obligatorisk och kommer att arrangeras under juli/augusti månad

 

Kontaktuppgifter:

Valkansliet
Stationsgatan 64
30250 Halmstad
035-182560

E-post: val@halmstad.se